STUDENTSKÁ POROTA

Studenti vysokých uměleckých škol budou mít možnost reflektovat tvorbu ostatních studentů (svých vrstevníků) vlastní a do značné míry kontrastní optikou. Studentská porota vytváří pomyslný kontrast k porotě odborné.

Kritéria ocenění The SWAG of SETKÁNÍ/ENCOUNTER ke stažení zde

Porotci 26. ročníku

Catalina Arenas

Catalina Divadlo bylo a je mojí vášní, profesí a prací. Dále také způsobem jak objevit lásku a lidskost ve všech podobách a štěstím z vlastní svobody, tím, že jsem si hrála na ostatní. Zúčastnit se festivalu jako studentský porotce pro mne znamená možnost, jak si vyměnit znalosti a zkušenosti s lidmi z různých koutů světa. Znalosti, které přispějí k mému hereckému růstu z jiného úhlu pohledu. Těším se i na obecenstvo, které si užije každé představení a dopřeje mi možnost sdílet názor skrze mou novou roli - porotce. Dalšími důvody, proč být součástí tohoto festivalu, je srovnání kulturních vlivům které divadlo reprezentuje v cizí zemi,  s podobou kultury v mé zemi. Očekávám, že poznám nové možnosti jak propagovat umění a identifikovat rozdíly mezi kulturami.Gábor Viktor Kozma

Gabor Viktor

V minulých letech jsem se zúčastnil několika mezinárodních projektů, které mi pomohly rozšířit mé umělecké pohledy. Poznal jsem místa, kde se umělci a studenti umění setkávají, sdílejí své zkušenosti a sledují se při práci. Šlo o skvělé příležitosti, jak získat více zkušeností a obohatit naše kultury. Tyto příležitosti, sledovat rozdíly mezi kulturami a umělecké pohledy mne velmi vzrušují. Divadlo je místo, které nám dovoluje se navzájem ovlivňovat a vyměňovat si naše zážitky a zkušenosti. Tento festival je skvělým příkladem k takovému setkání. Považuji za velkou zodpovědnost být součástí poroty a objektivně hodnotit jednotlivá představení. 

Ringo Ramul


Ringo Ramul

Do Brna přicházím, abych potkal studenty z jiných zemích, seznámil se s jejich uměleckými postoji a viděl jaké divadlo hrají. Kdo jsou? Co mají na mysli? Co je dělá šťastnými nebo smutnými? Jaké je jejich pochopení perfektního divadla? Je tu určitě mnohé, co se lze naučit sledováním práce jiných studentů a zejména pak inspirace. Festival je skvělým prostředím pro seznámení se s dalšími studenty, výměnu názorů a navázání kontaktů pro budoucí spolupráci. Dle mého názoru, jsou studenti divadla, s jejich nadšením a energií, schopni posunout hranice divadla dále.


Jay Lorenz Conanan


Jay

Jako člen studentské poroty dokážu využít svých znalostí a odhalit potenciál představení a jeho silné a slabé stránky. Díky setkávání se s jinými umělci zlepšuji své schopnosti a kritické myšlení. Na festivalu bych chtěl především prozkoumat možnosti mezi divadelním uměním a visuálním designem v tvorbě studentů z různých divadelních škol a z různých kultur. Těším se na setkání s uměleckými osobnostmi a novými pracovními metodami a technikami.
Díky poznání různých studentů divadla, odborníků a profesionálů si rozšířím svoji síť kontaktů  a znalostí. Nově nabité zkušenosti, které mi festival přinese, budu sdílet v mojí škole a v organizacích, ve kterých pracuji.

Pernille Olesen


Pernille

Práce jiných umělců mě inspiruje. Chci se seznámit s novými lidmi a sdílet s nimi svoje názory na umění. Studentům divadelních škol chci poskytnout objektivní hodnocení, které jim pomůže zaměřit se na jejich silné a slabé stránky. Chci jim nabídnout možnosti, které povedou k jejich zlepšení. Vedení studentů je to, co mě zajímá nejvíc.

Členové studentské poroty v předchozích ročnících festivalu

  • Mira Askelund
  • Alba Alonso Fernandéz
  • Anna-Elizabeth Frick
  • Laura Guhl
  • Egle Kizaite
  • Mateusz Korsak
  • Anja Rošker
  • Luca Vassos
  • Oskar Winiarski
  • Andrei Zagorodnikov
TOPlist