TÉMA

Nová znamení & úhly pohledu / New Marks & Angles of View


Pro 26. ročník festivalu bylo zvoleno téma “Nová znamení & úhly pohledu / New Marks & Angles of View”.

V současném světě je divadlo možná posledním místem pro skutečný dialog. Do divadla přicházejí lidé, kteří v sobě nesou otázky, na které jim noviny, televize ani internet nedovedou odpovědět. Je unikátní svou podstatou: setkáním živého člověka s živým člověkem. Je místem setkání těch, kteří hledají.

V divadle inscenátoři hledají před a s divákem. Nabízejí mu jiné úhly pohledu. Mezi ty nejzajímavější patří perspektiva mladých divadelníků. Jejich pohled na svět bývá nezatížený šablonami, ostrý, čerstvý, svěží.

Divadelní festival SETKÁNÍ / ENCOUNTER 2016 by měl nabízet právě extrémní úhly pohledu, prezentovat vyhraněné umělecké osobnosti ve fázi jejich zrodu, ty, které mají odvahu vymanit se ze všeobecné šedi. Žijeme v době, jejímž principem je právě střetávání vyhraněných úhlů pohledu. Nechme zaznít nejvýraznější hlasy nastupující kulturní generace.

Rozhodli jsme se stanovit téma festivalu SETKÁNÍ / ENCOUNTER 2016 „nová znamení & úhly pohledu / new marks & angles of view“. Jedině konfrontace různých úhlů pohledu může náš svět posouvat mimo hranice jeho komfortní zóny. Vzcházíme z různých kulturních zázemí, různých škol, různých podhoubí. Přesto nás však spojuje jeden -společný- cíl: ohmatávání našeho světa.

 

 

Barbora Chovancová, umělecká sekce (režisérka) festivalu

 Jakub Liška, umělecká sekce (dramaturg) festivalu

TOPlist