ÚČASTNÍCÍ SE ŠKOLY

Školy vybrané do hlavního programu 26. ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Česká republika

Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla založena v roce 1947. Škola je rozdělena na dvě fakulty - hudební a divadelní. Divadelní fakulta je neodmyslitelně spjata s významnými osobnostmi jako například Josef Kovalčuk, Bořivoj Srba, Arnošt Goldflam, Václav Cejpek, Antonín Přidal nebo Pavel Švanda. Ke studijním oborům činoherního herectví a režie postupně přibyly obory scénografie, divadelní dramaturgie, muzikálové herectví, divadlo a výchova, audiovizuální tvorba, divadelní manažerství, klaunská scénická a filmová tvorba, jevištní technologie, dramatická výchova pro neslyšící a rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika. Řadě nadaných studentů slouží k rozvíjení talentu a veřejné prezentaci také Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí.

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Česká republika

Divadelní fakulta pražské AMU vychovává mladé divadelníky od roku 1946. V současnosti tvoří páteř školy katedry činoherního, alternativního a loutkového divadla, které mimo klasické obory nabízí ke studiu i odvětví poměrně mladé, jako je třeba divadlo v netradičních prostorách. Herci, režiséři, scénografové, dramaturgové, ale i divadelní teoretikové, kritikové, pedagogové, producenti a další nachází po absolvování DAMU uplatnění nejen v předních českých divadlech, ale i na alternativních scénách a v jiných institucích. Školní divadlo DISK je oblíbenou scénou jak lidí spojených s fakultou, tak i pražské veřejnosti.

Národní akademie divadelního umění v Krakově, Polsko

Statní divadelní škola Ludwika Solského v Krakově (PWST) byla založena roku 1946 Juliuszem Osterwou po spojení tří již existujících škol v Krakově: Hereckého studia v Stary Teatr, Divadelního studia v Teatr im. J. Slowackieho a Divadelní školy Iwo Galla.

V současnosti je na škole jedna třída magisterského studia vedoucí k titulu z fakulty herectví, fakulty režie, fakulty loutkářství a fakulty taneční. PWST je veřejnou školou a může udělovat následující tituly: doktorát, habilitaci a titul profesor výtvarného umění. Škola je pod přímou záštitou ministerstva kultury a národního dědictví.

Polská národní škola filmu, televize a divadla, Polsko

Národní filmová škola byla založena v Lodźi v roce 1948. Státní škola herectví, kde byl prvním ředitelem Leon Schiller, byla založena o tři roky dříve. Tyto dvě školy se spojily v Polskou národní školu filmu, televize a divadla. Mezi první studenty patřili režiséři: Andrzej Munk, Andrzej Wajda a Janusz Morgenster, kteří se na konci padesátých let stali zakladateli Polské školy filmu a kameramani jako Jerzy Wójcik a Witold Sobociński.

V současnosti se na Polské národní škole filmu, televize a divadla nachází následující fakulty: Fakulta režie pro film a televizi, fakulta televizní a filmové kinematografie (zahrnující fakultu animace), fakulta herectví a fakulta manažerství pro produkci filmovou a televizní.

Studium na těchto fakultách trvá čtyři roky a studenti je dokončují s magisterským titulem.

Je zde také dvouletý kurz pro manažery filmové a televizní produkce, tříletá nástavba pro profesionály již pracující v televizi, dvouletá fotografická nástavba a dvouletý kurz pro scénáristy. Tato škola je jedinou školou svého druhu v Polsku. Je financována státem a je pod přímou záštitou ministerstva kultury a umění, nepřímo je zaštítěná ministerstvem národního vzdělávání. Polští studenti nemusí za svá studia platit, zatímco zahraniční studenti ano. Škola organizuje promítání v Polsku i v zahraničí, symposia a filmové konference. Již dlouhá léta organizuje Festival dramatických škol a od roku 1994 Mezinárodní festival studentského filmu ‚MEDIASCHOOL‘, který přitahuje mnoho zahraničních studentů.

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě, Slovensko

Vysoká škola múzických umění je nejstarší a taky neznámější uměleckou školou působící na Slovensku, která vychovává odborníky v oblasti divadla, tance, hudby a filmu. Již od založení v roce 1949 absolventi divadelní fakulty VŠMU patří mezi uznávané umělce nejenom na Slovensku. Studenti v rámci výuky spolupracují na mnoha projektech, čímž rozvíjejí svou schopnost imaginace a kreativity. Součástí jejich studia je mimo jiné i nepřetržitá konfrontace s divadelní praxí. Co se týče spolupráce s jinými uměleckými školami, fakulta každé dva roky hostí mezinárodní festival Istropolitana Projekt.

Ruský státní institut múzických umění, Rusko

Ruský státní institut múzických umění byl založen roku 1779 a je nejstarším a největším institutem svého druhu v Rusku, který vzdělává jakoukoli možnou profesi potřebnou v současném divadle. V průběhu svých více než 200 let existence, se Institut vyvinul z realistických tradic císařské divadelní školy k workshopu Vsevoloda Mejercholda, světoznámého divadelního režiséra a člena Institutu na počátku 20. století. Nyní je hlavním přístupem Institutu systém Stanislavského, zejména metoda fyzické akce a metoda akční analýzy, jeho novější technice známé v Rusku, ale nerozšířené do zbytku světa. Systém výuky také zahrnuje Mejercholdovu biomechaniku. Proto se Institutu daří skloubit (se skutečným respektem ke klasické škole) přednosti Petrohradské kultury jako celku s moderními inovacemi založenými na úspěších ruského divadla ve 20. století. Toto je unikátní vlastnost institutu, kde většinu sboru tvoří pracující profesionálové. Půlka z nich jsou hlavní herci a režiséři v předních Petrohradských divadlech. Díky tomu se Institut stále drží v kontaktu se současnými trendy a požadavky dnešního divadla. Studenti Ruského státního institutu múzických umění se úspěšně účastní mezinárodních festivalů ve Varšavě, Białystoku, Gdaňsku, Brémách, Tallinnu, Bělehradě, Brně, Šanghai a dalších městech.

Nová bulharská univerzita, Bulharsko

Divadení program NBU založili v roce 1991 Vazkresiya Viharova, Zarko Uzunov a Veselin Mezekliev, kteří dodnes na univerzitě učí. V prosinci 1999 se fakulta herectví stala nezávislou jednotkou na univerzitě. Od února 2010 jsou nové univerzitní inscenace hrány v nové budově univerzitního divadla vedené prof. Vazkresiyí Viharovou, dříve vedoucí katedry herectví. Od září 2012 je tato katedra vedena prof. Snezhinou Petrovou. Katedra je členem IETM, EAST a ELIA a stále rozvíjí síť svých kontaktů do celého světa.

Katedra herectví poskytuje moderní vzdělání sledující divadelní tradice a metody, ale je zároveň postavena na moderních technikách výuky a praxe v oblasti umění.

Účelem katedry je vzdělání propagující divadlo jako aktivní součást veřejného systému za současného udržení kulturních vzpomínek, posílení hodnot a rozšíření duchovna skrze cíle pro lidi. Katedra divadla je odhodlána připravovat kvalifikované specialisty v oblasti divadla a dramatu založeném na evropských a lidských hodnotách a prioritách moderního bulharského kulturního rozvoje.

Katedra herectví poskytuje možnost dynamického vzdělání, které spojuje studenty a bulharské herce svojí nabídkou:

•     permanentních divadelních workshopů a setkáváním se s profesionálními herci divadelníky;
•     skutečných představení v univerzitním divadle a účastí na mezinárodních projektech, festivalech, představeních, ateliérech atp.;
•     vzdělávacích výletů, které zahrnují i výzkumníky z dalších fakult univerzity.

Fakulta se skládá z uznávaných profesionálů s mnoha oceněními, kteří jsou uznáváni prestižními národními a mezinárodními fóry, kteří přinášejí svůj talent, dovednosti a zkušenosti do třídy.

Národní taiwanská univerzita umění, Taiwan

V předešlých letech zde vyučovalo mnoho známých a úspěšných herců, kteří vytvořili zcela nové prostředí, ve kterém se mohlo umění rozvíjet. Mistři, kteří tvořili první učitelský sbor, poté utvořili spoustu nových talentů. Mnoho známých režisérů vystudovalo NTUA, jako držitel Oscara za režii Ang Leeho. Pochází odtud spousta hudebníků, umělců a designérů.

NTUA byla založena jako národní škola umění 31. 10. 1955. V roce 1960 bylo jméno změněno na Národní Taiwanskou Akademii umění a poté v srpnu roku 1994 na Národní Taiwanskou univerzitu umění. Současné jméno si drží od 1. 8. 2001.

Vzdělání na naší instituci klade důraz na humanistické myšlení, kreativní produkci, teoretickou analýzu a praktická cvičení. Vzdělání se více zaměřuje na místní a světový záběr, na avantgardu a tradici, na kreativitu a komerci, na teorii a praxi.

Naše univerzita se skládá z 5 fakult mezi které patří: Fakulta múzických umění, fakulta designu, fakulta komunikační, fakulta výtvarného umění a fakulta sociální. K různým bakalářským programům jsou zde také přidané bakalářské večerní kurzy, dvouleté bakalářské programy a magisterské programy. Univerzita zaměstnává 186 zaměstnanců, 165 učitelů na plný úvazek a 771 na částečný úvazek. Univerzita je domovem pro 5000 studentů.

Národní konzervatoř dramatických umění, Francie

“Conservatoire national supérieur d’art dramatique” je vyšším vzdělávacím institutem a profesionální školou herectví pod vedením francouzského ministerstva kultury.

Hlavní misí konzervatoře je poskytnout vysoce specializované vzdělání v oblasti hereckého umění, zahrnující praktické a teoretické znalosti potřebné k profesionální herecké kariéře.

Konzervatoř, založená před více jak dvěma staletími, je hluboce zakořeněná ve francouzském kulturním a divadelním dění. Nabízí program otevřený různým oblastem uměleckých a estetických přístupů. Tento program se stále vyvíjí díky časté obměně profesorů, profesionálních výkonných umělců uznávaných ve své oblasti a díky spolupráci s dalšími uměleckými školami ve Francii a v zahraničí.

Konzervatoř nabízí 30 studentům tříletý cyklus vyššího vzdělání vedoucí k vyššímu národnímu diplomu za profesionální herectví. Každý rok je kurikulum utvářeno k možnostem studentů, aby rozvinulo jejich praktické, technické a teoretické znalosti a upevnilo jejich uměleckou identitu.

  1. rok: týdenní kurzy (herectví, zpěv, tanec, šerm, maska, klaunství, herectví v angličtině, dějiny divadla,...)
  2. rok: týdenní kurzy zakončené ateliérem v trvání 1-4 týdnů vedené pozvanými umělci
  3. rok: pouze workshopy vedené profesionálními režiséry, zakončené veřejným představením. Tyto workshopy jsou realizovány v plně profesionálních podmínkách.

Konzervatoř je historicky hereckou školou, ale i spousta francouzských režisérů absolvovala tuto školu. V roce 2015-2016 tedy konzervatoř začala nabízet šesti studentům možnost ukončit svůj cyklus v kurech zaměřených na režii.

Skotská královská konzervatoř, Skotsko

Královská konzervatoř stojí v centru Glasgow a je plná kreativních myslí. Je to centrum perfektního hereckého a producentského vzdělávání. Škola je otevřená každému bez předsudků a je odhodlána udržovat rovnost ve všech aspektech – zaměstnání, výuky, učení se, práce a vystupování. Bez diskriminace u uchazečů – genderové, sexualní orientace, postižení, rasy, barvy, národnosti, původu, rodinného stavu, věku a náboženství.

Ředitel – prof. Jeffrey Sharkey
Zástupce ředitele – prof. Maggie Kinloch
Ředitel herectví, tance, produkce a scénografie– Hugh Hodgart Vedoucí herectví – Joyce Deans

Tento kus jsme stvořili v průběhu festivalu On The Verge ve spolupráci s The Arches‘ a divadlem Space a klubem Venue v Glasgow. Poslední jmenované je ale nyní naneštěstí zavřené. Pokud by nebylo vztahu mezi naší školou a tímto podnikem, nikdy by nevzniklo toto dílo.

Konzervatoř byla založena v roce 1845 pod názvem Glasgow Educational Association. Nachází se v samotném centru města Glasgow. V roce 1950 byla zřízena divadelní fakulta, která se stala první britskou dramatickou školou. V roce 1968 se přejmenovala na Royal Scottish Academy of Music and Drama a představila své první studijní obory, které byly schváleny University of Glasgow, nejstarší univerzitou v tomto městě. Škola nabízí vynikající odborné vzdělání v bakalářském a doktorském studiu. Rozvíjí talent na všech úrovních a v každém věku. Obsahuje bohatou nabídku kurzů různého zaměření, od týdenních až po intenzivní letní kurzy. Výuka je též neoddělitelně spjata s dokonalou přípravou na zaměstnání.

Akademie múzických umění Baden-Württemberg, Německo

Kromě hereckých a režijních studií nabízí ADK studium dramaturgie, jevištní a kostýmový design a filmové herectví. Hlavní charakteristikou herectví a režie na ADK je podpora a trénink umělecké identity, autorství a vlastní zodpovědnosti. Mezi další characteristiky patří soběstačnost studentů v pracovním procesu, zájem o témata a náměty, pokračování v sebezdokonalování, schopnost přijímat a reflektovat kritiku a intenzivní práce ve skupinách. Toto jsou nejvíce specifické elementy studia na ADK. Navíc je akademie vedena prof. Dr. Elisabeth Schweegerovou, která pravidelně spolupracuje se známou Film Academy Baden-Württemberg a s Akademií múzických umění ve Stuttgartu a to utváří výjimečné podmínky pro výuku herectví a pro filmová studia.Tento důmyslný přístup zajišťuje tradiční vzdělávání a navíc aplikuje nové formy divadla.

Královská vysoká škola herectví, Špaňelsko

Královská vysoká škola umění v Madridu (RESAD) je nejstarší španělskou divadelní školou a jednou z nejprestižnějších v Evropě. Od roku 1831 RESAD trénuje profesionály v divadelním světě skrz specializovaný výukový program a osobní výukový přístup, který umožňuje studentům excelovat ve všech divadelních oblastech a disciplínách. Tento přístup se nezaměřuje pouze na technickou stránku, ale také na stránku uměleckou a filosofickou. Učitelský sbor s více než 70 profesory a hlavní budova v centru Madridu u parku Retiro děla z RESADu skvělé místo pro studium. Naše moderní budova inaugurována v roce 1998 má dvě divadla, 100 místné García Lorca a 500 místné Valle Inclán pro větší představení. Také krom učeben a zkušeben zahrnuje knihovnu s nejlepší španělskou sbírkou týkající se divadla, sbírku kostýmů a další důležitá místa.

Královna Maria Cristina obou Sicílii, manželka krále Fernanda VII. založila tento institut, první svého druhu ve Španělsku, zaměřený na „to zajímavé a složité umění deklamace nebo scénického představení“ a v roce 1831 byla otevřena Královská konzervatoř hudby a deklamace. S různými jmény se nakonec v roce 1952 ustálila na RESAD.

V 70. letech 20.století Herman Bonin, García Pavón a Ricardo Domenech zavedli divadelní inovace, které již byli realizovány ve zbytku Evropy. Od roku 1992 nabízí RESAD tři univerzitní tituly: z herectví, režie a dramaturgie a ze scénografického designu. Nabízeny jsou také workshopy a semináře. Mezinárodní vztahy se školami herectví a univerzitami v Evropě a Jižní Americe přidávají RESADu další rozměr.

Alanusova vysoká škola umění a společenských věd, Německo

Alanusova vysoká škola umění a společenských věd je státem schválená univerzita umění a společenských věd. Je to místo pro vzdělání založené na umění a akademickém výzkumu, Univerzita
nabízí širokou škálu předmětů zahrnující jak umělecké tak akademické disciplíny. Od ledna 2003 univerzita nabízí plnohodnotné a akreditované umělecké tituly jako Business Management a učitelství. V květnu 2010 získala univerzita akreditaci německého vědeckého výboru a tím i možnost udělovat doktoráty. Univerzita byla pojmenována po Alanus ab Insulisovi (1114-1203), který vyučoval 7 svobodných umění jako část výuky zaměřenou na člověka.

Národní akademie hereckých umění „Silvio d´Amico", Itálie

The Accademia Nazionale d‘Arte Drammatica „Silvio d‘Amico“ je jedinou národní divadelní školou v Itálii. Byla založena roku 1936 Silviem d‘Amicem, divadelním kritikem a pedagogem. Prezidentkou této školy je Caterina d‘Amico, ředitelkou je Daniela Bortignoni. Škola je rozdělena na dva obory, na herectví a na režii, trvající tři roky. Také mají dva magisterské tituly v dramaturgii a divadelní kritice. Accademia je zakládajícím členem E:UTSA a propagovala mnoho aktivit pro Net. Mezi nejdůležitější patří Evropský festival mladého divadla, který je od roku 2013 ve Spoletu jako součást Festivalu dei 2 Mondi, a Campus – série letních workshopů pro studenty s hereckými profesionály z celého světa, učiteli a pedagogy.

 

TOPlist