Armenie

YEREVAN STATE INSTITUTE OF THEATRE AND CINEMATOGRAPHY

Yerevan State Institute of Theater and Cinematography (YSITC) je kreativní institut v oblasti filmu a divadla v Arménii, který existuje již 73 let. Čtyři fakulty YSITC (Divadelní fakulta, Filmová fakulta televize a animace, Fakulta historie, teorie a managementu umění, Fakulta volnočasových aktivit) nabízí více než deset bakalářských, magisterských a doktorských programů. Studenti a učitelé YSITC se úspěšně zúčastnili mnoha mezinárodních a národních festivalů, soutěží a konferencí v oblasti divadla a kinematografie, mezi nimi i mnoha mezinárodních festivalů v Polsku, Moldavsku, Rusku, Gruzii, Španělsku, Francii a dalších. YSITC je členem mezinárodní sítě výtvarných umění ve vysokoškolském vzdělávání UNESCO.

EXIT THE KING

17.4. 18.00, 18.4. 12.00

Divadlo Husa na provázku

60 min.

Autor: Edgar Mehrabyan

Režie: Edgar Mehrabyan

Jazyk: arménština

Král umírá, člověk umírá, okolní realita upadá s nimi. Vzpomínky se ztrácejí, pocity zmírají,  ztráta svých dřívějších sil. Králův život visí na vlásku a jen jeho nejbližší přátelé zůstávají při něm v jeho posledních hodinách. Někteří by si přáli, aby mohl žít dál, a pro jiné je nesnesitelné vidět krále u jeho posledního zápasu, smrtelného boje, při kterém ztrácí zbytky své velkoleposti, tváří tvář smrti přeměňujíc poslední chvíle života v tragédii. Inscenace zobrazuje pokus o zachycení momentu nacházejícím se mezi životem a smrtí a následné vnímání všech detailů. Prchavý moment se rychle přeměňuje ve stav složený z odstínů a polotónů, šplíchanců, které pomalu doznívají a mizí. Při našem zrození si smrt neuvědomujeme, následně se o ní dozvídáme, zabýváme se jí, snažíme se ji překonat, vypořádat se s tou představou, ale ona nás brzy pokoří a konečně ji potkáme - v tichu mlží se náš dech až se nakonec zastaví. Jedná se o jeden ze symbolických okamžiků této performance, kdy vše opouští krále a jemu nezůstává nic než mrkev. A náhle, si uvědomí krásu oné mrkve. Pomáhá nám uvědomit si, že si nikdy nevšímáme nejobyčejnějších věcí v našich životech: krásu světla, jak nás Slunce zdraví každé ráno.. V těchto myšlenkách král zmizí v temnotě.

Tým #ENC18