JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA: KAPSKÉ MĚSTO

AFDA: The South African School of Motion Picture Medium and Live Performance

AFDA, založená v roce 1994, je soukromou vysokou školou nabízející několik studijních programů. Cílem AFDA je rozvíjet tuto vzdělávací instituci, která přispívá k rozvoji afrických zemí a poskytuje všem zainteresovaným stranám globálně integrované vzdělávací zkušenosti, které studenty primárně obohacují o inovativní dovednosti, které jim umožňují rozvíjet dané tvůrčí odvětví. Divadelní inscenace, které na AFDA vznikly, byly představeny na studentských festivalech, naříklad na National Grahamstown Festival nebo na Cape Town Fringe Festival.

THE ISLAND

17. 4. 15.30, 18.00, 18. 4. 15.00

Divadlo U stolu

65 min.

Autor: A. Fugard, J. Kani, W. Ntshona

Režie: Christopher Weare

Jazyk: angličtina

Drama z apartheidního období je inspirováno skutečným příběhem. Odehrává se v nepojmenovaném vězení na notoricky známém ostrově Robben Island, kde byl po 27 let držen Nelson Mandela. Děj se zaměřuje na dva spoluvězně, kdy se jeden má brzy dočkat propuštění a druhého čeká ještě řada let ve vězení. Dny tráví vykonáváním řady zcela zbytečných fyzických prací a po nocích zkouší Sofoklovu Antigonu před svými vězeňskými kolegy. Jeden z nich ztvární roli Antigony, která se vzpírá zákonům státu a pohřbívá svého bratra a druhý se stává Kreontem, který ji odsoudí k trestu smrti. Hra propojuje dějovou linku Antigony a černošských politických vězňů. “The Island” je svědectvím o odolnosti lidského srdce.

Tým #ENC18