Zdroj: http://www.encounter.cz/index.php?a=soubory/janacek-academy-of-music-and-performing-arts-in-brno  •  Vydáno: 5. 3. 2019  •  Autor: Encounter 2018

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
The Phaedra´s Love

2.4. / 20.00
Studio Marta

90 min


Česká republika

Phaedra´s Love

Co znamená slovo láska? Vylučuje racionalita zároveň animálnost? Difuze. Co se ale stane, když jednoho dne bude chtít Faidra podniknout expanzi směrem ke svému nevlastnímu synovi jménem Hippolytos? Postavy ukotvené ve strukturách, v rámci kterých žijí své izolované životy.
Animálnost. Čím se člověk liší od zvířete? Kde je ona pomyslná hranice mezi lidskostí a animálností. Existuje vůbec nějaká taková hranice? A co svobodná vůle, jež nás vrhá do nekomfortní zóny volby a probouzí v nás strach, který v okamžiku přechází z latentní fáze do aktivní? Je hraniční forma chování podmíněna hraniční situací, do které jsme vrženi?
Hru Faidřina láska napsala britská dramatička Sarah Kane, zásadní představitelka „coolness“ dramatiky, na motivy Senecovy římské tragédie Faidra.

2. 4. / 20:00
Studio Marta
60 min.
Autor: Sarah Kane
Režie: Alexandra Bolfová
Jazyk: čeština


Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla založena v roce 1947. Škola je rozdělena na dvě fakulty — hudební a divadelní. Divadelní fakulta je neodmyslitelně spjata s významnými osobnostmi, jako například Josef Kovalčuk, Bořivoj Srba, Arnošt Goldflam, Václav Cejpek, Antonín Přidal nebo Pavel Švanda. Ke studijním oborům činoherního herectví a režie postupně přibyly obory scénografie, divadelní dramaturgie, muzikálové herectví, divadlo a výchova, audiovizuální tvorba, divadelní produkce, fyzické divadlo, jevištní technologie, dramatická výchova pro neslyšící, rozhlasová i televizní dramaturgie a scénáristika. Řadě nadaných studentů slouží k rozvíjení talentu a veřejné prezentaci také Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí.