Partneři

Festival vzniká za finanční podpory IVF

Projekt je spolufinancován vládou České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat kroky k udržitelné regionální spolupráci ve Střední Evropě.

Pořadatel


Za finanční podpory


Pod záštitou


Partneři v rámci grantu Visegrádského fondu


Hlavní mediální partner


Mediální partneři


Partneři