Workshopy

ANNA ROUHU (FINSKO) | ZELENĚJŠÍ DIVADLO? WORKSHOP

17. 4. | 11:30 – 13:30 | Místnost 104 

Scénická umění se pomalu probouzejí do zjištění, že nemůžeme pokračovat ve využívání přírodních zdrojů tak, jak to děláme doposud. Stát se „zelenějším“ divadlem ale není jednoduchý úkol, na který zároveň existuje mnoho protichůdných pohledů. V tomto workshopu společně prozkoumáme možnosti, jak činit udržitelnější rozhodnutí v oblasti scénického designu. Jak skloubit uměleckou vizi a ekologické hodnoty v divadelní technologii? Workshop je o sdílení myšlenek a nápadů prostřednictvím diskuse a práce v malých skupinách. Není třeba mít předem žádné znalosti o tématu, protože součástí workshopu je i uvedení do problematiky ve formě vstupní přednášky. 

SARAH GÜNTHER (NĚMECKO) | SITE SPECIFIC A SOCIÁLNĚ ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ 

17. 4. | 17:00 – 18:30 | Místnost 104 

Umělecká síť Pneuma Szöv. kombinuje kolaborativní praxi, performance, média a umění ve veřejném prostoru s koncepty svobodné pedagogiky, aktivismu a nízkoprahového sociálního empowermentu. Přivlastňuje si a obývá prostory a znovu je zasvěcuje novým účelům. Po krátkém ponoru do příkladů jejich estetiky v budapešťské veřejné sféře budeme hravou formou mind-body-impro mapovat mocenské struktury uměleckých univerzit, v nichž se všichni pohybujeme. Jako výchozí bod nám poslouží specifika samotného auditoria. 

DAVID STRNAD (ČESKÁ REPUBLIKA) | TRÉNINK JAZZOVÉHO TANCE 

19. 4. | 15:30 – 17:00 | Místnost 202 

Technika jazzového tance – jedna z „nejsvobodnějších“ tanečních technik. Pracuje s interpretací, fantazií, kreativitou, emocemi. Podpoříme koordinaci, pohybovou polycentričnost i polyrytmičnost, cítění rytmu i melodie a interpretační kreativitu. Super muzika, skvělá atmosféra, určeno pro kohokoli, kdo chce. 

ADAM MAŠURA (SLOVENSKO) | WORKSHOP V4: MINDFUL MOVEMENT A FLOW ACROBATICS 

18. 4. (10:00–12:00) | 19. 4. (10:00–12:00) | 20. 4. (12:00–14:00) | Místnost 3 

Workshop bude zaměřen na seznámení se s formální praxí technik všímavosti v kontextu těla a práce s ním. Kultivace pozornosti prostřednictvím smyslů a její následná aplikace do oblasti pohybového dialogu a akrobacie. 

V rámci workshopu je akrobacie definována kombinací prvků floorworku, animal movementu, mobility a částečně i úpolové gymnastiky. Workshop si klade za cíl představit různé možnosti rozvíjení pohybové inteligence a citlivosti těla jakožto hereckého nástroje.