SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The Storm

16/04/2024 — 20/04/2024

Festival

Myšlenka realizace festivalu se zrodila v období sametové revoluce, tedy v raných 90. letech 20. století. V tomto období byla totiž obnovena Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a znovu otevřen zrekonstruovaný divadelní prostor Studia Marta, kde se setkali zástupci tří československých uměleckých vysokých škol. Právě zde studenti a pedagogové JAMU, Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (VŠMU) diskutovali nad svými postupy při výuce a tvorbě divadla, myšlenkami a nápady. Společně pak iniciovali vznik nového projektu, který měl za úkol vytvořit každoroční událost, která by se mohla v budoucnu rozvíjet i v mezinárodního kontextu. Zástupci těchto tří škol byli prvními účastníky festivalu a dodnes jsou každoročními členy hlavního programu. V roce 1991 se uskutečnil první ročník a o rok později získal festival svůj název SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Poslání

Posláním festivalu je dlouhodobě vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a poznávání divadelních škol, jejich studentů a pedagogů, a vzájemně si díky setkání předat své poznatky a zkušenosti z oblasti divadelní tvorby. Účastníci festivalu se tak vzájemně obohacují o nové náhledy na danou problematiku, mohou se naučit novým postupům ve svých uměleckých činnostech, inspirovat se u svých kolegů z celého světa a získat tolik ceněnou reflexi ke své práci. Zároveň každým rokem dochází k upevňování vztahů mezi jednotlivými institucemi, podpoře síťování studentů a vytváření budoucích profesních kontaktů. Vnitřním cílem festivalu je edukativní rozměr studentů DF JAMU, kteří se na festivalu podílejí a prostřednictvím organizace festivalu využívají teoretických základů v praxi. Jedinečnost festivalu tkví právě v tomto druhu organizace, kdy se více než 30 let daří předávat vedení festivalu mezi studenty Ateliéru Divadelní produkce a jevištní technologie z roku na rok.

V průběhu let se festival rozrůstal co do počtu dnů, zúčastněných divadelních škol i programové náplně. Velmi přínosné jsou pro další rozvoj festivalu mezinárodní kontakty a to, že se každoročně v Brně podaří přivítat prestižní divadelní vzdělávací instituce z celého světa. Přihlášené školy jsou pečlivě vybírány festivalovou Výběrovou komisí. Brno tak mohlo do roku 2020 hostit soubory z více než 40 zemí a 4 kontinentů.

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER spolupracuje s řadou stěžejních brněnských divadelních scén, v jejichž prostorách realizuje jednotlivé festivalové programy, stejně tak spolupracuje s řadou významných partnerů na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

V rámci programu obvykle nejsou prezentována pouze divadelní představení jednotlivých škol, účastníci mají možnost setkávat se také na workshopech, diskuzích, OFF programových představeních, i na večerních party.