Hostující univerzity

Latvian Academy of Culture

Lotyšská Akademie kultury je interdisciplinární univerzita kulturních a uměleckých studií, centrum pro umělecký a vědecký výzkum, uměleckou kreativitu a kreativní průmysl. Počátky této univerzity jsou pevně vázány na pocity svobody a na kulturní obrodu, která v Lotyšsku probíhala v době, kdy byla Akademie založena – v roce 1990. Od té doby neustále přispívá k rozvoji kulturního a uměleckého výzkumu, živého umění (divadlo a tanec), filmu a audiovizuálního umění, kulturních a kreativních průmyslů, a to nejen na vlastním území, ale i na mezinárodní úrovni. Naše hodnoty jsou založeny na humanistických ideálech, zaměřených na excelenci, s jedinečným profilem interdisciplinárních studií, výzkumu a umělecké tvorby, které jsou realizovány dvěma odděleními Akademie: Institutem umění a kulturních studií a Centrem pro tvůrčí činnost. S pomocí tradic a zkušeností tak dnes pracujeme na vytvoření zítřka.  


Faculty of Dramatic Arts in Belgrade

Fakulta dramatických umění je přední akademickou institucí vyššího vzdělání v oblasti divadla, filmu, rozhlasové a televizní tvorby v Srbsku. S dlouhou tradicí produktivní tvůrčí činnosti, kvalitními studijními programy, význačnými profesory a výjimečnými studijními podmínkami je fakulta významnou vzdělávací, uměleckou a kulturní institucí. Fakulta dramatických umění je financována srbskou vládou. Cíle fakulty jsou: objevování a vzdělávání talentů, podpora tvůrčího a intelektuálního potenciálu studentů, podpora svobodného vyjádření myšlenek, rozvoj uměleckých, teoretických, manažerských a kulturních disciplín, studium a celoživotní vzdělávání. V roce 2023 Fakulta dramatických umění oslavila 75 let od svého založení. Během sedmi a půl desetiletí se FDU stala rozpoznatelnou, váženou, důvěryhodnou vzdělávací institucí a získala reputaci nejuznávanější umělecké školy v regionu. 


Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze je vysoká škola zaměřená na výchovu humanitně vzdělaných uměleckých osobností schopných skloubit znalosti divadelních postupů a stylů s odvahou k tvůrčímu experimentu. DAMU nabízí studium činoherního, alternativního a loutkového divadla, produkce, scénografie, teorie a kritiky, autorského herectví a pedagogiky, divadla ve výchově. Na DAMU vyučují významné osobnosti českého i zahraničního divadla. Studium probíhá na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Absolventi DAMU nacházejí uplatnění ve špičkových profesionálních divadlech i v nezávislých divadelních souborech, stávají se divadelními kritiky, producenty, pedagogy a autory v nejširším slova smyslu. Škola také nabízí studium v angličtině a stáže pro zahraniční studenty.


Max Reinhardt Seminar Vienna, University of Music and Performing Arts Vienna 

Institut pro činohru a divadelní režii založil v roce 1928 renomovaný režisér Max Reinhardt. Seminář od svého založení školí herce i režiséry v propojených osnovách – jeden se učí od druhého a rozvíjí stejný umělecký jazyk. Tento systém koedukace je zakódován v DNA institutu a inspiroval mnoho dalších mezinárodních hereckých a dramatických institutů k následování.  


Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television 

Kyjevská národní divadelní, filmová a televizní univerzita I. K. Karpenka-Karyho je jednou z nejstarších vysokých škol v oblasti uměleckého vzdělávání, která v září 2004 oslavila 100. výročí svého založení. Vědecký a pedagogický sbor univerzity tvoří 4 akademici a 7 členů korespondentů Akademie věd Ukrajiny, 15 doktorů věd a profesorů, 64 kandidátů věd a docentů, zasloužilí umělečtí pracovníci Ukrajiny a další. Celkově vzdělávací proces zajišťuje přibližně 680 zaměstnanců, z toho téměř 370 profesorů a odborných asistentů.  Katedra vychovává odborníky v jednotlivých specializacích. Doktorandské studium probíhá v oborech „Herectví loutkového divadla“, „Režie loutkového divadla“, „Scénografie loutkového divadla“. Podle stupňů vzdělání: bakalářské – 4 roky, magisterské – 1,5 roku, doktorské – 3 roky. Vedoucí katedry loutkového divadla – Ruslan Neupokoiev.  

Od roku 2003 do současnosti se Katedra loutkového divadla účastnila mezinárodních divadelních festivalů – Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Polsko, Německo, Itálie, Finsko, Slovinsko, Litva, Kazachstán, Portugalsko, Peru, Velká Británie, Moldavsko – a velké části národních divadelních akcí.  


Academy Dimitri 

Akademie Dimitri byla založena jako Scuola Teatro Dimitri v malé vesnici Verscio v jižním Švýcarsku v roce 1974 slavným švýcarským klaunem Dimitrim, jeho ženou Gundou a českým hercem a pedagogem Richardem Weberem. Začala jako soukromá škola s myšlenkou spojit různé tradice divadelního a cirkusového umění, od komedie dell’arte po komické výstupy klauna, od pantomimy po tanec. V roce 2006 se stala přidruženou školou The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) a otevřela bakalářský program Fyzické divadlo. V té době se její zaměření přesunulo na fyzické divadlo a opustila tradici „školy pro klauny“. V roce 2008 přibyl mezinárodní program Master of Arts in Theatre vyučovaný v angličtině, který kombinuje fyzické divadlo, materiálové/objektové/loutkové divadlo a aplikovanou divadelní praxi. V roce 2010 zahájilo svou činnost oddělení výzkumu a v roce 2014 oddělení pokročilých studií. V roce 2015 změnilo svůj název na Akademie Dimitri. 


Vysoká škola múzických umění v Bratislavě 

Divadelní fakulta je jednou ze tří fakult Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a připravuje budoucí profesionální divadelní tvůrce pro praxi v širokém spektru profesí.  

Posláním Divadelní fakulty je rozvíjet talent a dovednosti studentů všech divadelních profesí, vzdělávat je a podporovat jejich zájmy. Společným jádrem činnosti fakulty je tvůrčí umělecká činnost a její reflexe, která probíhá v rámci výuky i mimo ni. Studenti Katedry herectví, Katedry režie a dramaturgie, Katedry scénografie a Katedry loutkářství pracují ve čtyřech inscenačních prostorách – v divadle Lab, na menších scénách Burkovna a Kaplnka a také ve Studiu 1 určeném pro inscenace Katedry loutkářství.  


AST National Academy of Theatre Arts in Krakow

AST National Academy of Theatre Arts in Krakow (dříve PWST) je státní vysoká škola založená v roce 1946. Akademie již více než sedmdesát let vychovává herce různých specializací, režiséry a dramatiky. Rozsáhlý seznam absolventů Akademie v Krakově zahrnuje několik tisíc jmen hereček, herců a režisérů, které dobře znají diváci v Polsku i v zahraničí. 

Akademie vychovává herce ve čtyřech oborech (činoherní a pěvecké herectví, taneční divadlo, loutkové divadlo) a režiséry (činoherní a loutkové divadlo, dramaturgie). Dlouhodobý program je zakončen absolventskou prací a diplomovým představením, které vede k získání titulu Magistr umění.  

Mezi lektory Akademie patří vynikající, umělecky aktivní tvůrci polského divadla. Díky svým vynikajícím pedagogům AST nadále rozvíjí polský vzorec výuky scénického umění, který vychází z hlubokých kulturních a literárních tradic a zároveň vstupuje do kreativního dialogu se současností a nejnovějšími trendy v kultuře. 


Janáčkova akademie múzických umění 

Janáčkova akademie múzických umění byla založená v roce 1947 a jedná se o veřejnou vysokou školu poskytující akreditované studijní programy v oblasti umělecké a tvůrčí činnosti v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Hudební i divadelní fakulta podporují růst talentovaných osobností, vytváří pro ně vhodné umělecké zázemí a připravují je na jejich profesionální uměleckou dráhu. Všechny studijní programy prošly v uplynulých letech novým akreditačním procesem.

V současné době na Divadelní fakultě studuje přes 350 studentů a za posledních třicet let bylo do světa vysláno více než tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.