Ambasador a Porota

Porota se každoročně skládá ze čtyř členů, českých a zahraničních profesionálů z kulturního prostředí.  

Cílem festivalu je poskytnout prostor pro setkávání studentů, pedagogů a dalších osobností zabývajících se divadlem, aby mohli prezentovat a diskutovat své práce a metody. Nicméně divadelní kritika v Česku je stále méně vidět. Studenti teoretických oborů, jako je divadelní věda či divadelní kritika, jsou de facto uměle separováni od světa umělců a umění. Má-li umění být hodnotné, je třeba konstruktivní zpětné vazby i ze strany teoretiků. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER není jen světem umění o sobě, pro sebe. 

Tento rok se proto organizační tým rozhodl věnovat rozšíření spolupráce festivalu se studenty teoretických divadelních oborů. Byl vyhlášen Open Call na pozici studentského porotce, který získá možnost prožít festival z pozice porotce a obdrží jedinečné zkušenosti v divadelním prostoru. 

Porotci

Maria João Vicente

Maria João Vicente se narodila  v roce 1969 v Portu. Je herečkou a učitelkou herectví v Escola Superior de Teatro e Cinema. Po 29 let  byla součástí Teatro da Garagem, kde  se podílela na více než 100 inscenacích jako herečka, režisérka, dramaturgyně a produkční. V Garagemu  také koordinovala cyklus Try Better, Fail Better určený mladým divadelním umělcům a portugalský výbor evropské sítě EURODRAM pro šíření a překlad současných dramatických textů. Byla koordinátorkou DRAMAT, centra pro současné divadelní texty, v Teatro Nacional São João. V současné době kromě práce herečky, režisérky a učitelky herectví také studuje doktorát z divadelních studií na Filozofické fakultě Lisabonské univerzity, kde zkoumá vztahy mezi divadlem a etikou prostřednictvím práce herců. 

“Souhlasila jsem s účastí v této porotě, protože mi připadá pedagogicky velmi důležité, aby studenti měli prostor pro autonomii, kde mohou nejen zkoumat umělecké cesty, které je zajímají, ale také hodnotit dovednosti získané během svého vzdělávání. Na druhou stranu to, že se jedná o mezinárodní festival, mi umožňuje seznámit se s prací jiných vzdělávacích institucí, vyměnit si názory a poznatky. Pro studenty ESTC je to také dobré východisko pro účast na dalších ročnících festivalu, což posiluje vztahy mezi našimi dvěma školami.”


Márton Birta

Márton Birta  pochází z Maďarska,  Je absolventem Freeszfe, kde  absolvoval studium divadelní tvorby. V současné době působí v představenstvu téže vážené instituce a dále obohacuje naši uměleckou komunitu předáváním znalostí v oblasti divadelního pohybu jako pedagog.

“Do poroty jsem se zapojil, protože hluboce věřím v podporu kulturní rozmanitosti a umělecké dokonalosti, a jsem nadšený z možnosti přispět k mezinárodní oslavě divadelního umění.”


Tata Tavdishvili 

Ta(m)ta je režisérka, lektorka a performerka. Ve své doktorské práci zkoumá tělo a improvizační pohyb jako nejoriginálnější a nejsvobodnější formu zprostředkování emocionální otevřenosti. Její profesní zkušenosti jsou rozmanité, spolupracuje s různými režiséry, jako herečka i inscenátorka vystupuje v Gruzii i v evropských zemích, je účastnicí mnoha mezinárodních projektů a členkou poroty několika studentských mezinárodních divadelních festivalů. Je lektorkou herectví a jevištního pohybu na Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University a také vede workshopy/koprodukce na různých divadelních univerzitách po celém světě, jako je Rose Bruford College (Londýn, Velká Británie), Theatre Arts studio založené Yoramem Lowensteinem (Tel Aviv, Izrael), National Academy of Dance (Řím, Itálie) a Central Academy of Drama v Pekingu v Číně. Kromě toho vytváří nezávislé videoperformance, které považuje za nejlepší způsob vyjádření svých tvůrčích postupů a estetiky.  

Viktor Hájek

V současnosti studuje divadelní studia a kulturní antropologii v Olomouci. Zajímá se o body based arts a ne-lidské aktérství v performance. Dva ročníky po sobě byl v redakci Meeting Pointu a letos  se rozhodl využít příležitost a reprezentovat (nejen olomoucké) studentstvo u příležitosti obnovení pozice studentského porotce.  

“Moc si cením příležitostí spolupráce uměleckých a teoretických oborů.”

Ambasador

Jaromír Nosek

Pro letošní ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se stal ambasadorem Jaromír Nosek. Český herec, který působil v mnoha divadlech nejen v Česku, ale také na Slovensku, je známý hlavně pro své role ve filmu Rebelové nebo v seriálu Vyprávěj. Je absolventem JAMU a v Brně působil v Národním divadle Brno, Divadle Husa na provázku a Divadle Polárka. 

V současné době hraje v různých pražských divadlech. Jako ambasador účinkuje ve festivalovém TV spotu a můžeme se na něj těšit na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu.